Year 2017

සංස්කෘතික ඇමති තුමා වෙත දෝමිණ ජ්‍යෝතිෂ සඟරාව ප්‍රදානය කළ අවස්ථාව.

Presentation of Domina Jyotisha Magazine to the Minister of Culture